Dokumenty strategiczne/raporty

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przygotowywania dokumentów strategicznych. Dzięki naszym ekspertom diagnozujemy rzeczywiste potrzeb oraz wyznaczamy kierunki działań. Jedynie kompleksowo zidentyfikowane i rozwiązane problemy umożliwiają bowiem zrównoważony rozwój.

Opracowujemy w ramach usługi następujące dokumenty:

– strategie rozwoju lokalnego oraz ponadlokalnego

– lokalne programy rewitalizacji/gminne programy rewitalizacji

– wieloletnie programy inwestycyjne

– plany odnowy miejscowości

– strategie rozwoju elektromobilności/turystyki/sportu/kultury/promocji/transportu

– strategie rozwoju podmiotów prywatnych

– strategie rozwiązywania problemów społecznych

– programy ochrony środowiska

– raporty o stanie jednostki samorządu terytorialnego

609 580 087
Skip to content