Zarządzanie projektami

Realizujemy kompleksową ofertę w zakresie rozliczenia przyznanego finansowania oraz usługę zarządzania projektem. Zarządzamy projektem od momentu przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie aż do otrzymania ostatniej płatności i kontroli projektu.

Opracowujemy w ramach usługi następujące dokumenty:

– przygotowanie dokumentów niezbędnych do zwarcia umowy/aneksu

– przygotowanie dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu

– opracowanie i przygotowanie ewentualnych zmian do projektu

– koordynacja prac zespołu projektowego

– wsparcie w zakresie postępowań przetargowych

– kompleksowe przygotowanie wniosków o płatność

– weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej

– kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektu na potrzeby kontroli

– wsparcie w przygotowaniu korespondencji z odpowiednimi instytucjami

609 580 087
Skip to content